fbpx

טפסים

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

הגדרות, הסברים וטפסים בתחום האפוטרופסות שפורסמו על ידי משרד המשפטים

הנחיות מקדימות

מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לתכנן כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו, במידה ובית המשפט יחליט בעתיד שהוא זקוק למינוי אפוטרופוס.

הבעת רצון

מסמך משפטי המאפשר לאדם המשמש כיום כאפוטרופוס, לקבוע מי ישמש כאפוטרופוס אחריו, כאשר לא יוכל עוד למלא את תפקידו.

הירשמו לניוזלטר והישארו מעודכנים

הרשמה לרשימת התפוצה לקבלת מידע עבור נכסים המוצעים למכירה