מי מממן את פעילות המרכז הישראלי לאפוטרופסות

פעילות המרכז ממומנת משכר טרחה חודשיים הנגבה מהחסויים.

תעריפי שכר הטרחה נקבעים על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים בהסכם שכר-טרחה, שאושר ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה.

תעריפי שכר הטרחה הינם פרוגרסיביים ונגבים אך ורק על פי הכנסתו החודשית של החסוי, זאת במסגרת תקרת גביה מכסימלית, שנקבעה ע"י האפוטרופוס הכללי ובאישור בית המשפט.

לאחר פטירת מקבל השירות ,מסתיים הטיפול של המרכז בו, והכספים, כמו גם הרכוש, מועברים בצורה מסודרת על-ידי המרכז הישראלי לאפוטרופסות ליורשיו החוקיים או לקרן העיזבונות, ואינם נשארים בידי המרכז.

חשוב לציין שאין המרכז מקבל כל מימון ממשלתי לפעולותיו.

על אף תעריפי דמי הטיפול שנקבעו בהסכם המרכז מעניק תמיכות כספיות לחסויים חסרי אמצעים מתוך אמונה בצדק חברתי הלכה למעשה. המרכז מעניק ארבעה סוגי תמיכות כספיות:

  • תמיכה לחסוי אשר גביית דמי הטיפול ממנו על ידי המרכז מונעת ממנו יכולת קיום.
  • תמיכה לחסוי המתגורר בהוסטל שהכנסתו היחידה היא קצבת הביטוח הלאומי ויתרתו הכספית נמוכה מ-2,200 שקלים בחודש.
  • תמיכה למימון הוצאות מיוחדות או דחופות של חסוי, כגון : רכישת מקרר, טיפול שיניים, החלפת מזרון או מיטה, רכישת משקפיים וכיוצא באלה.
  • תמיכה לקטין חסר כל, שהכנסתו נמוכה – הן לצרכי קיום שוטפים והן לצרכי חיסכון.

להלן קישור להסכם שכר טרחה עם תאגידי אפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי

הסדר שכר טרחה לתאגידי אפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי


הסכם שכר טרחה 2017