דרכי התקשרות

מחוז באר שבע והדרום

רח' יאיר שטרן 43 ת.ד 5502 באר שבע , 84154
טלפון: 08-6652050
פקס: 08-6652057

br7@apotropus.org