מחוזות

המרכז הישראלי לאפוטרופסות ,הקרן לטיפול בחסויים, הינו תאגיד (הקדש) בפריסה ארצית

המרכז פועל ב-ארבע מחוזות אזוריים ברחבי הארץ:

מחוזות אלו נותנים מענה לאוכלוסיית החסויים והזכאים בכל רחבי הארץ .