"ניחוח עבודת השדה" - אסופת מאמרים

"ניחוח עבודת השדה" - אסופת סיפורים אדר ב' תשע"ד / מרץ 2014.

"ניחוח עבודת השדה" - אסופת סיפורים

"ניחוח עבודת השדה- חוברת מספר 2" - אסופת סיפורים חנוכה כסלו תשע"ו / דצמבר 2016.

"ניחוח עבודת השדה- חוברת מספר 2" - אסופת סיפורים

"ניחוח עבודת השדה- חוברת מספר 3" - אסופת סיפורים ניסן תשע"ז / מרץ 2017.

"ניחוח עבודת השדה- חוברת מספר 3" - אסופת סיפורים