מאמרים

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " יצחק ורבקה מציגים: "בית הספר להורות"

פורסם ב 17/11/2017 באתר ערוץ 20

"יצחק ורבקה מציגים: "בית הספר להורות"

PDF - "יצחק ורבקה מציגים: "בית הספר להורות"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " פראייר זו לא מילה גסה! ".

פורסם ב 10/11/2017 באתר ערוץ 20

" פראייר זו לא מילה גסה! "

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " לא את ההר אנו כובשים, אלא את עצמנו  אנו כובשים ".

פורסם ב 3/11/2017 באתר ערוץ 20

" לא את ההר אנו כובשים, אלא את עצמנו  אנו כובשים "

pdf -" לא את ההר אנו כובשים, אלא את עצמנו  אנו כובשים "

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "האם גדר טובה למשפחה, לקהילה ולחברה?"

פורסם ב 27/10/2017 באתר ערוץ 20

"האם גדר טובה למשפחה, לקהילה ולחברה?"

pdf -"האם גדר טובה למשפחה, לקהילה ולחברה?"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "כיצד בונים תיבה ?  - על שירות ונתינתו"

פורסם ב 20/10/2017 באתר ערוץ 20

"כיצד בונים תיבה ?  - על שירות ונתינתו"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "מיין קמפף" או פו הדב ?" .

פורסם ב 13/10/2017 באתר ערוץ 20

"מיין קמפף" או פו הדב ?"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "השותפות  והווילה שלנו בג'ונגל  האזורי".

"השותפות  והווילה שלנו בג'ונגל  האזורי"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"קהלת" - פסימיות או אופטימיות ?"

 "קהלת" - פסימיות או אופטימיות ?"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " התבוננות  - "כל נדרי"  ו"מפטיר יונה".

 

התבוננות  - "כל נדרי"  ו"מפטיר יונה".

 

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "בין זיכרון  לשכחה  ".

"בין זיכרון  לשכחה  "

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "התמודדות עם מעברים ופרידות בחיים".

פורסם ב 15/9/2017 באתר ערוץ 20


"התמודדות עם מעברים ופרידות בחיים"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על  מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני".

"על  מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "בן סורר ומורה - האם ניתן למנוע זאת?"

"בן סורר ומורה - האם ניתן למנוע זאת?"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " קדושת החיים וכבוד המת -  אחריות ואשמה".

קדושת החיים וכבוד המת -  אחריות ואשמה".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " על עיניים וראיה".

על עיניים וראיה".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " התבוננות רב ממדית".

"התבוננות רב ממדית"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : " על מנהיגות מעצבת".

" על מנהיגות מעצבת".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"מצעד החוכמה ומצעד האיוולת".

"מצעד החוכמה ומצעד האיוולת".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "טרילוגיה בשלוש מערכות".

"טרילוגיה בשלוש מערכות".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "הכלה, תכלול וחיבור".

"הכלה, תכלול וחיבור"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "שלושה מקומות- מקללה לברכה- במעגלי הצדקה, החסד והצדק החברתי"

"שלושה מקומות- מקללה לברכה- במעגלי הצדקה, החסד והצדק החברתי"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : המקרה של פרה אדומה – על מנהיגים ,משרתי ציבור ומתקני עולם ".

המקרה של פרה אדומה – על מנהיגים ,משרתי ציבור ומתקני עולם ".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "מודל מטריציוני : אירועים ומבחנים - המנורה, הדגל והאדמה".

"מודל מטריציוני : אירועים ומבחנים - המנורה, הדגל והאדמה".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "מפתולוגיה, לטיפול ושיקום של קהילה ועם".

"מפתולוגיה, לטיפול ושיקום של קהילה ועם".

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על היברידיות:שמרנות  ובירוקרטיה, חידוש- העצמה ויצירתיות".

"על היברידיות:שמרנות  ובירוקרטיה, חידוש- העצמה ויצירתיות"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "מדרג הצרכים והחובות במבחן האהבה".

"מדרג הצרכים והחובות במבחן האהבה"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על תסמונת ״הראש הגדול״ ו״הראש הקטן״.

"על תסמונת ״הראש הגדול״ ו״הראש הקטן״

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "עיר שחוברה לה יחדיו" מרוח וחומר.

פורסם ב 24/5/2017 באתר ערוץ 20
"עיר שחוברה לה יחדיו" מרוח וחומר.

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"על מצוות  השמיטה והיובל  ויום ירושלים"

"על מצוות  השמיטה והיובל  ויום ירושלים"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :" וְלֹא תְחַלְּלוּ, אֶת-שֵׁם קָדְשִׁי "  - על  " מבחן המראה "

" וְלֹא תְחַלְּלוּ, אֶת-שֵׁם קָדְשִׁי "  - על  " מבחן המראה "

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "פשר הקורבנות- מעשה הקטורת- הקרבה וקירבה של קודש וחול"

"פשר הקורבנות- מעשה הקטורת- הקרבה וקירבה של קודש וחול"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :" פשר הקורבנות-הבשורה שבצרעת ויום העצמאות"

"פשר הקורבנות-הבשורה שבצרעת ויום העצמאות"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"מות  שני  בני  אהרן- הקרבה וקירבה באש זרה "

"מות  שני  בני  אהרן- הקרבה וקירבה באש זרה"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"חייב אדם לראות עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים"

"חייב אדם לראות עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"פשר עבודת הקורבנות – תרומת הדשן - ההתחדשות שבשגרה"

"פשר עבודת הקורבנות – תרומת הדשן - ההתחדשות שבשגרה"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"פשר הקורבנות – על הקרבה וקירבה"

פשר הקורבנות – על הקרבה וקירבה

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"על התודה והכרת הטוב,  בתהליך השינוי מעבדות לחירות"

על התודה והכרת הטוב,  בתהליך השינוי מעבדות לחירות

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "האחריות השלטונית, הון ושלטון והקופה הציבורית - בתהליך השינוי מעבדות לחירות".

האחריות השלטונית, הון ושלטון והקופה הציבורית - בתהליך השינוי מעבדות לחירות.

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על המפגש הבין דורי -  בתהליך השינוי מעבדות לחירות".

על המפגש הבין דורי -  בתהליך השינוי מעבדות לחירות.

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :"החברה האזרחית, התנדבות והפילנתרופיה - בתהליך השינוי מעבדות לחירות".

החברה האזרחית , ההתנדבות והפילנתרופיה – בתהליך השינוי מעבדות לחירות.

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על הכרעת הרוב , מקור הסמכות והפשרה - בתהליך השינוי מעבדות לחירות".

על הכרעת הרוב , מקור הסמכות והפשרה - בתהליך השינוי מעבדות לחירות

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "תהליך השינוי מעבדות לחירות בראי הפסיכולוגיה החיובית ".

תהליך השינוי מעבדות לחירות בראי הפסיכולוגיה החיובית

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "המעבר  מעבדות לחירות ".

המעבר  מעבדות לחירות 

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על תכנית הגמילה, הטיפול והשיקום, של עם ישראל, מעבדות לחירות".

"על תכנית הגמילה, הטיפול והשיקום, של עם ישראל, מעבדות לחירות"

הרצאה של זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות, באירוע השקת ספרו החדש, של עו"ד משה בן דוד:  " אפוטרופסות הלכה למעשה, בבית הפרקליט בתל אביב ביום יב' ניסן תשע"ו 20.4.16

לינק להרצאה

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "שיעור בתקשורת,- ולא שמעו אל משה מקוצר רוח".

"שיעור בתקשורת,- ולא שמעו אל משה מקוצר רוח"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "הצדעה למנהיגות הנשים והאמהות , - בזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים "

"הצדעה למנהיגות הנשים והאמהות , - בזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים "

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על התורה ועל העבודה,- ד' ילחם לכם ואתם תחרישון ".

ל התורה ועל העבודה, - ד' ילחם לכם ואתם תחרישון"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא : "על הזיקנה , וְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל כָּבְדוּ מִזֹּקֶן".

"על הזיקנה , "וְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל כָּבְדוּ מִזֹּקֶן"

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"פרשת ראה: הראיה שלנו את האתגרים הניצבים מולנו, איננה תמיד סוגה בשושנים, הדרך להשגת היעדים דורשת אורך רוח התמדה נחישות וסבלנות. על עיניים וראיה"

פורסם באתר ערוץ  20 - 04 לספטמבר 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"פרשת עקב: במסגרת "סמינר הכנה" לקראת כניסתם לארץ ישראל, מזכיר משה לבני ישראל אירועים של חוויה מכוננת כדי ללמוד מהם"

פורסם באתר ערוץ  20 - 26 לאוגוסט 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"פרשת בלק: מדינת הרווחה במעגלי הצדקה, החסד והצדק החברתי"

פורסם באתר ערוץ  20 - 15 ליולי 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"פרשת שלח: המרגלים והעם מתיישבים על ספת הפסיכולוג"

פורסם באתר ערוץ  - 20 24 ליוני 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"בהעלותך את הנרות" ,מה הקשר בין העצמה לחשיבה בתוך ומחוץ לקופסא?

פורסם באתר ערוץ 20 - 17 ליוני 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

" פרשת נשא -על אהבה ושלום"

פורסם באתר ערוץ 20  - 10 ליוני 2016
ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

" פרשת בחוקותי - אולך אתכם קוממיות"

פורסם באתר ערוץ 20  - 27 למאי 2016
ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"שיר הלל בליל הסדר"

פורסם באתר ערוץ 20  - 22 באפריל 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"פרשת מצורע - הבשורה שבצרעת"

פורסם באתר ערוץ 20 - 15 באפריל 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא :

"פרשת ויקרא – בין קירבה להקרבה"

פורסם באתר ערוץ 20- 20 למרץ 2016

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא: "הזיקנה בראי היהדות", פורסם במגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת-, "דורות", גיליון 166 מרס 2015.

פורסם במגזין דורות גליון 166 מרס 2015

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא: "סוגיות ואתגרים בשירותי אפוטרופסות, לזקנים חסרי הגנה, למען זכויותיהם וצרכיהם", פורסם במגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת-, "דורות", גיליון 163 נובמבר 2014.

פורסם במגזין דורות גליון 163 נובמבר 2014

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא: "מבט אישי-פערים ואתגרים במתן שירותים לזקנים בישראל", פורסם במגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת-, "דורות", גיליון 161 ספטמבר 2014.

פורסם במגזין דורות גליון 161 ספטמבר 2014

שבתון - דר' זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות -בנושא "גמדינת הרווחה במעגלי הצדקה החסד והצדק החברתי" פורסם בעלון "שבתון" גליון 678 פרשת בלק ד' תמוז - תשע"ד

פורסם בשבתון ב - 2-7-2014

   

פרשה ופירושה - דר' זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות -בנושא "גאולת המשילות" פורסם בעלון "מצב הרוח" גליון פרשת מטות מסעי - תשע"ג

פורסם במצב הרוח ב- 5-7-2013

   

"מדינה מזדקנת" מאמר של ד"ר זאב פרידמן, מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות, שפורסם לרגל יום הקשיש הבינלאומי.

פורסם במקור ראשון 24-10-12 ח בחשוון התשעג.

   

"מדינת הרווחה במעגלי הצדקה החסד והצדק החברתי", ד"ר זאב פרידמן.

מצב הרוח גיליון מספר 190 פרשת בלק טז בתמוז תשעב יולי 2012

   
מאמר של מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות,מר זאב פרידמן, שפורסם בגליון "אחריות חברתית" של עיתון "הארץ" בחודש אוקטובר
   

ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות בנושא: " אפוטרופסות, סוגיות ופערים".

אפוטרופסות סוגיות ופערים פורסם ב-NEWS1 ב-10-12-2010