דרכי התקשרות

מחוז חיפה והצפון

רח' החלוץ 41 ת.ד 5544 חיפה, 31054
טלפון: 04-8640990
פקס: 04-8671958

haifa@apotropus.org