יעדי המחוז

שירות לחסויים

שמירה על מצבת החסויים הקיימת והגדלתה ,מותנים בהעמקת הטיפול בחסויים והקשר עם הגורמים המטפלים. מתן דגש על הגדלת מספר החסויים שיש להם נציג, הגדלת מספר הביקורים של רכזים אצל חסויים והרחבת שיווק השירותים מול סוכנויות ושירותים רבים ומגוונים, תוך פיתוח מודעות לצרכים המיוחדים של החסויים ולמענים הניתנים להם באמצעות המרכז.

קליטה וייצוב מערך כח האדם 

קליטת רכזים חדשים ושילובם בצוות ,מחייב היערכות מיוחדת. על מנת שלא לפגוע בדרישות של טיב ותפוקה בעבודה ,תידרש הפניית משאבים לטובת הדרכת הצוות החדש ע"י הצוות הוותיק. במקביל להגשת השירות לחסויים, תינתן תשומת לב לטיפוח הצוות החדש ושילובו במערך השירות .

העשרה מקצועית

יתקיימו שני ערוצי פעולה מקבילים ומשלימים :

  1. מענה לצרכים הנוגעים מאופן ההתמודדות עם מצבי משבר ולחץ – באמצעות קנית שירותים מקצועיים מתקציב ההון האנושי שהועמד לרשות המחוז.
  2. העשרה מקצועית – באמצעות השתלמויות, ימי עיון והזמנת מרצים מתחומי העבודה הסוציאלית, המשפט, הרפואה ואחרים.

שולחנות עבודה 

הידוק קשרי העבודה המקצועיים, שיווק ומינוף פעולות מקצועיות מחייב הקמת שולחנות עבודה משותפים עם גורמים משיקים לעבודת המרכז, בהם משרד הבריאות, לשכות הרווחה ברשויות המקומיות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים,

האפוטרופוס הכללי ועוד.

הרעיון הוא להקים צוותי עבודה קבועים שיתכנסו מעת לעת אשר יעסקו בפתוח דפוסי עבודה מוסכמים בין מקצועיים ובין שירותיים.