ההון האנושי

מגישי השירות לחסויים כוללים 11 רכזי טיפול ושני רכזי נכסים וכן שירותי מזכירות וטיפול משפטי הניתנים ע"י 6 עובדים. בצוות גם נציגה עובדת קרן ובת שירות לאומי.

בצד הצוות החדש ,פועל צוות וותיק מאוד שהינו מיומן בהגשת השירות לחסויים ולזכאים.

צוות זה התגבש בשנים רבות של עבודה משותפת. הצוות צבר ניסיון רב במיצוי זכויות ודאגה לקיומו, שלומו ורווחתו של החסוי כמו גם ידע רב בנהלים, בחוקים ובזכויות הכל בהקפדה על שמירה על כבודם של החסויים.

צוות זה הוא הבסיס לכל תנופת ההתחדשות והוא המסד והטפחות של הפעילות המגוונת והמאתגרת.