דרכי התקשרות

מחוז ירושלים

רח' כנפי נשרים 13, ת.ד 34653, ירושלים 9134601
טלפון: 02-6727020
פקס: 02-6722282

jer@apotropus.org