יעדי המחוז

 

המחוז חרת על דגלו  -

  • שיפור השרות והמענה לצרכי הנעזרים בו, תוך שמירה על כבודם וסיוע לכל צרכיהם.

  • שיתוף פעולה רב ככל האפשר עם גורמים סוציאליים ורפואיים של הרשויות וכן עם גורמים ציבוריים, פרטיים ומתנדבים המסייעים במתן שרות למטופלי המחוז.

  • שיתוף פעולה עם משפחות המטופלים ככל שישנן וככל שניתן.

  • הגדלת  מספר מקבלי השרות במחוז, תוך הכרה במקצועיות ואיכות השרות הניתנים במחוז בכל תחומי האפוטרופסות; תחומי הרווחה, הבריאות, בריאות הנפש, גריאטריה, נכויות, התנהלות כלכלית, וניהול נכסי נדל"ן.

  • שיפור המענה וההתמקצעות במתן מענה למקבלי שירות קטינים, בדגש על שיתוף פעולה והשלמת תהליכי הטיפול והחינוך  עם מסגרות חוץ ביתיות בהם שוהים הקטינים.

  • לייצר מגוון רחב יותר של אפשרויות עבור מקבלי השירות (באשר הם נמצאים) בכדי לאפשר להם שילוב רחב, פורה  וממושך יותר בסביבת חייהם.