ההון האנושי

למחוז ירושלים צוות מקצועי ומיומן המומחה למתן שרות וסיוע בתחומי האפוטרופסות לסוגיה. הצוות מומחה לסיוע באפוטרופסות בכל מנעד התחומים הנלווים כולל; תחומי הרווחה, הבריאות, בריאות הנפש, גריאטריה, נכויות, התנהלות כלכלית, וניהול נכסי נדל"ן.

הצוות במחוז ירושלים כולל מנהל מחוז וסגנית מנהל, חמשה רכזי טיפול מקצועיים, רכז נכסים, שבעה נציגים מבקרים את מקבלי השירות, בפריסה מחוזית בכל היישובים הרלוונטיים, וצוות מזכירות מיומן.

בנוסף מקבל המחוז שרותי ייעוץ משפטי מקבוצת עורכי דין מומחים בתחומים הרלוונטיים, ושרותי ייעוץ רפואי ופסיכו-גריאטרי מרופאים מומחים המעניקים שירותים למחוז.