מושגים

מהי אפוטרופסות?


אפוטרופוס הינו אדם או תאגיד, האחראי על אדם, שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו וענייניו, אם בשל היותו קשיש- נזקק; פגוע נפש; מוגבל שכלית-התפתחותית (פיגור שכלי); קטין או אחר.

שירותי האפוטרופסות ניתנים על-פי "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – התשכ"ב 1962", מתוקף מינוי של בית המשפט לענייני משפחה.

כיום יש במדינת ישראל למעלה מ-30,000 חסויים, כאשר מרבית המינויים הינם מינויים של בני משפחה וכ-25% הינם מינויים של גורמים שאינם בני משפחה, בעיקר תאגידים, המאושרים על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, ונמצאים בפיקוחו ובפיקוח משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות הינו גוף האפוטרופסות היחיד במדינה הנמצא בפיקוח מתמיד של משרדי הממשלה ומבקר המדינה. בהנהלת המרכז נציגים בכירים של משרדי הרווחה והמשפטים.

 

כיצד מתמנה המרכז כאפוטרופוס?

העובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או עובדי הרווחה במוסדות ובארגונים, מאתרים את האוכלוסייה הזקוקה לאפוטרופוס ומגישים תסקיר לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, שפונה מצידו לקבלת צו מינוי מבית המשפט לענייני משפחה. עם זאת, ראוי שכל אזרח ובעיקר עובד ציבור ידווח לעובדי הרווחה ברשויות המקומיות או ישירות ללשכה המשפטית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, על כל אדם שאינו מתפקד וזקוק להגנה ע"י מינוי אפוטרופוס לגופו ולרכושו.