מבנה ארגוני

מבנה המרכז בנוי מוועדה ממנה, מועצת נאמנים, מטה וארבעה מחוזות. במטה עובדים במחלקות: הנהלת חשבונות, מידע ומחשוב, מינהל ומשאבים, שירות ופקיעת סמכות ולשכת מנכ"ל.

במחוזות עובדים: מזכירות, רכזי טיפול רכזי נכסים, נציגים עובדי המרכז ומנהל מחוז. בנוסף בשנים האחרונות  החל המרכז, בשיתוף פעולה עם האגודה להתנדבות בעם, במסגרתו נקלטו בנות שירות לאומי לעבודה במחוזות המרכז, שבנוסף לצוות המרכז מבקרות חסויים, משמשות כאוזן קשבת לחסויים, דואגות לצרכיהם ומהוות מעין נכדות לחסויים הקשישים  וכ"אחיות בוגרות" לחסויים הקטינים.

וועדה מְמַנָּה

כבוד השופט  (בדימוס) המשנה לנשיא בית המשפט העליון, תיאודור אור

 • כבוד השופטת (בדימוס) בית המשפט המחוזי, יפה הכט
 • עו"ד יעל מימון, משרד המשפטים


מועצת נאמנים

 • מר ארנון מנטבר יו"ר מועצת הנאמנים.
 • עו"ד רני נויבאור (נציגת משרד המשפטים).
 • עו"ס איילה מאיר (נציגת משרד הרווחה והשירותים החברתיים).
 • עו"ס מוטי וינטר, חבר.
 • עו"ד יהושע שופמן חבר.
 • פרופ' ז'ק מישל, חבר.
 • פרופ' לאה אחדות, חברה.

 

 • מנכ"ל המרכז - ד"ר זאב פרידמן
 • מטה - שטח

 

מבנה ארגוני

 

מבנה ארגוני - סניפים