שינויים ותהליכים במשך כשבע שנים

מצ"ב לינק "לשינויים ותהליכים במשך כשבע שנים ( ספטמבר 2008 - ינואר) ,בתקופת כהונתו של מר דוד ברודט כיו"ר מועצת הנאמנים של המרכז.

שינויים ותהליכים במשך כשבע שנים