מי אנחנו

המרכז הישראלי לאפוטרופסות , הקרן לטיפול בחסויים, הינו התאגיד (הקדש ציבורי) הציבורי הגדול והוותיק בארץ, לשירותי אפוטרופסות, המטפל בענייני החסויים, שומר על רכושם ודואג לשלומם הגופני, הנפשי, החברתי, הכספי והרכושי, ללא כוונות רווח וללא תמיכה ממשלתית או אחרת.

המרכז, פועל בארבעה מחוזות, בפריסה ארצית, ובאמצעות צוות רב מקצועי נותן מענה לכל צורך- חברתי, כלכלי, בריאותי, סיעודי, משפטי ונכסי של החסויים .

המרכז הישראלי לאפוטרופסות נוסד על-ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים,  בשנת 1977, כדי שישמש אפוטרופוס לחסויים שאין אפשרות למנות להם אפוטרופוס שהוא בן משפחה או קרוב אחר.

מקבלי השירות הינם אנשים, בכל הגילאים, שנתקבל לגביהם צו אפוטרופסות, על-פי "חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – התשכ"ב 1962",  על-פי החלטת בית משפט לענייני משפחה:

  • צעירים ומבוגרים, הסובלים ממחלות פיזיות או נפשיות, המתגוררים בקהילה או במוסד, שאינם מסוגלים לדאוג לצרכיהם ולזכויותיהם ולהיות אחראים על גופם ורכושם.
  • קשישים המתקשים לתפקד, שאינם זוכים להגנה ולמימוש זכויותיהם וכתוצאה מכך נמנע מהם טיפול נאות העשוי להעניק להם איכות חיים, בין שהינם עריריים או בעלי משפחות המתקשות לספק להם הגנה וטיפול נאות.
  • קטינים חסרי עורף משפחתי, שאינם יכולים לייצג עצמם, לדאוג לצרכיהם ולשמור על רכושם.

בנוסף, במקבלי השירות גם זכאים מקבלי גמלה הזכאים לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, ובכלל זה לזכאי גמלה שאין אדם אחר, אשר יכול להתמנות להם כמקבל גמלה, על פי סעיף 304 לחוק הביטוח הלאומי ,נוסח משולב, התשנ"ה 1995.

כיום מטפל המרכז בכ- 5,000 חסויים וזכאים מקבלי גמלה של הביטוח הלאומי ,בפריסה ארצית, (כ- 5,000 משקי בית), עם היקף סמכויות שונה לגבי כל מקבל שירות, היקף נכסים - כספיים ורכוש אחר שונה, בזכויות ובהתחייבויות שונים והחשוב מכל - תוכנית טיפול שונה ממקבל שירות אחד למשנהו. מינוי כאפוטרופוס מתבצע על-ידי בתי המשפט (על-פי רוב בתי המשפט לענייני משפחה) ומתחלקים למספר סוגי אפוטרופא: מינויים לגוף ולרכוש; מינוי לרכוש בלבד; מינוי לגוף בלבד ואף מינויים המוגבלים לפעולה משפטית מסוימת (אפוטרופוס לדין).

על פי שטר ההקדש חלה על המרכז הישראלי לאפוטרופסות "חובת התמנות", הקובעת  כי "ההקדש לא יסרב להתמנות כאפוטרופוס או כמקבל גמלה; על אף האמור, ניתן להתנגד למינוי מסוים, מנימוקים סבירים ובהתחשב במטרות ההקדש, ובלבד שהתקבלה בעניין החלטה מיוחדת..." . המרכז הישראלי לאפוטרופסות רואה בחובה זו שליחות חברתית, שבה כל אדם ללא הבחנה במצבו הפיסי, הנפשי או הכלכלי; מינו, דתו, לאומיותו - זכאי לפריסת רשת הגנה ולדאגה לצרכיו.

בשנת 2012 מיתגה הקרן לטיפול בחסויים את שמה ונוסף לשמה השם "המרכז הישראלי לאפוטרופסות", שם המבטא את התפיסה הציבורית, הניסיון והיקף הפעילות הנרחב שנצבר בקרן במשך שנות קיומה והיותו של המרכז הישראלי לאפוטרופסות תאגיד האפוטרופסות הגדול והוותיק בישראל.

 

 

קישור לפתיחת הברושור ב PDF:

קישור לפתיחת הברושור ב pdf